Om os

Rønde Højskoles elevforening blev stiftet den 8. november 2019.

Foreningens formål er at opretholde og styrke sammenholdet mellem medlemmerne samt deres tilknytning til Rønde Højskole i samarbejde med Rønde Højskole. Yderligere yder vi understøttelse bl.a. til trængende elever, der deltager i et kursus på Rønde Højskole.

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer og 1 suppleant, som alle vælges af og blandt elevforeningens medlemmer på den årlige generalforsamling. Denne afholdes på gensynsweekenden. Derudover vælges 2 årgangsrepræsentanter fra hhv sidste efterårshold og sidste forårshold.

Vi vil gerne give dig mulighed for at vende tilbage til skolen gennem arrangementer for vores tidligere elever. Vores intention er at skabe rum til at vende tilbage og nyde den gode stemning, der er på skolen samt møde tidligere kammerater og lærere.

Gensynsweekend
Afholdes typisk en weekend i maj fra lørdag til søndag med program. Der vil være mulighed for ankomst allerede fredag. Som en del af programmet, vil vi sammen være med til at planlægge og hjælpe hinanden med små praktiske opgaver i løbet af weekenden.
Gensynsweekenden afholdes 25-27 maj 2022.

Elevstævne 
Første lørdag i oktober er der et årligt, som afholdes af Rønde Højskole, som Elevforeningen bakker op om. Elevstævne med hygge, workshops og festaften i et fastlagt dagprogram fra kl. 10-17. Her er der mulighed for at mødes med sine holdkammerater samt skolens lærere. Der vil endvidere være en særskilt fejring af jubilarårgangene denne dag. 

Andre arrangementer 
Udover Gensynsweekenden og Elevstævnet afholder Elevforeningen nogle aftenarrangementer i løbet af året, som giver dig endnu en mulighed for at mærke højånden. Vi har bl.a. afholdt forskellige arrangementer om foråret, såsom sangaften eller foredrag. Ligeledes afholder vi julebanko i november eller december for alle tidligere og nuværende elever. Har du en god ide til et arrangement, hører vi meget gerne fra dig.

50 kroners klubben
Klubben som blev oprettet i 1990 af den daværende elevforening Rønde Høj- og Efterskole, har altid haft til opgave at støtte kommende elever i at kunne betale et højskoleophold.
50 kroner klubben kan på baggrund af indsamlingen af penge via det årlige medlemsskab bidrage med at give tilskud til de højskoleelever, som ikke selv har fornødne midler til at betale for opholdet.
Støtte kan tildeles på baggrund af problematiske forhold i familien, sociale forhold, sygdom eller andre forhold, som begrænser en ungs mulighed for at udvikle sig myndigt og godt. Hvis en elev skal have tilskud, skal der foreligge en motiveret ansøgning. Dette administreres af Rønde Højskole.